Thursday 10 December 2020

अर्थव्यवस्था प्रश्नपत्रिका


1) आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ही संस्था पुढीलपैकी कोणते कार्य करते ?

अ)वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करणे

ब) जागतिक मौद्रीक सहकार्य

क) अधिक रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करणे

ड) शाश्वत आर्थिक विकास करणे✅


1) फक्त क                    2) क आणि ड

3) अ, ब,क                  4 ) वरील सर्व


2) IMF  मधील सदस्य देशाची संख्या किती आहे ?

1) 164

2) 176

3) 184

4) 189✅


3) ब्रिटनुउड परिषद अमेरिकेतील पुढीलपैकी कोणत्या राज्यात झाली होती ?

1) जॉर्जीया

2) न्यू ह्याम्पशायर✅

3) अलास्का

4) फ्लोरिडा


4) IMF  ही संस्था प्रथम 1945 मध्ये जेव्हा अस्तित्वात आली तेव्हा एकूण किती देश सदस्य होते ?

1) 29✅

2) 44

3) 49

4) 54


5) आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या संस्थेच्या चिन्हा मध्ये एकूण किती " पानांचा " समावेश आहे ?

1) 4

2) 5✅

3) 6

4) 7


6) IMF  च्या कार्यालयीन भाषांमध्ये पुढीलपैकी कोणत्या भाषांचा समावेश होतो ?

अ)ENGLISH

ब) FRENCH✅

क) ARABIC

ड) SWISS


1) अ आणि ब                   2) फक्त अ 

3) अ, ब,क                       4) वरील सर्व


7) IMF मध्ये मुख्य अर्थतज्ञ म्हणून कोण कार्य करत आहे ?

1) क्रिस्टीलिना जॉर्जिव्हा

2) गीता गोपीनाथ✅

3) रुघुराम  राजन

4) क्रिस्टिना लिगार्ड


8) 8 मे 1947 रोजी IMF  कडून कर्ज घेणारा पहिला देश कोणता होता ?

1) जर्मनी

2) फ्रान्स✅

3) ब्रिटन

4) ग्रीस


9) UN  मध्ये सदस्य असूनही IMF  मध्ये सदस्य नसलेले देश कोणते आहेत ?

अ) उत्तर कोरिया

ब) मोन्याको

क) अंडोरा

ड) लाईचटेंस्टन


1)फक्त अ                      2) अ आणि क

3) अ, ब, क                   4) वरील सर्व✅


10) IMF  मध्ये भारताचा " एकूण कोटा " किती प्रमाणात आहे ?

1)   2.76 %✅

2)   2.64 %

3) 17.46 %

4) 16.52 %


No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...