Thursday 14 March 2024

मराठी व्याकरण प्रश्न मंजुषा

धुमकेतू ही विज्ञानकथा खालिलपैकी कोणत्या कथासंग्रहातील आहे ?

१) बारा बलुतेदार

२) गावशिव

३) यशाची देणगी ☑️

४) दौंडी


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


पुन्हा कविता, पुन्हा एकदा कविता हे कवितासंग्रह कोणत्या कवीचे आहेत ?

१) चंद्रकांत पाटील ☑️

२) बबन सराडकर

३) कुसुमाग्रज

४) चंद्रकांत वाघमारे🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


तराळ - अंतराळ या आत्मचरित्राचे लेखक कोन ?

१) शंकरराव खरात ☑️

२) अभय बंग

३) जयंत नारळीकर

४) शिवाजी सावंत


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


मृत्यूंजय , छावा आणि युगंधर या प्रसिद्ध कादंबऱ्यांचे लेखक कोन ?

१) शिवाजी सावंत ☑️

२) ना. सि. फडके

३) वि. वा. शिरवाडकर

४) श्री. ना. पेंडसे


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


क्षिप्रा, सरहद्द आणि जन हे वोळतू जेथे या कादंबऱ्यांचे लेखक कोन ?

१) जयंत नारळीकर

२) शंकरराव खरात

३) शरच्चंद्र मुक्तिबोध ☑️

४) अभय बंग


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


कोणत्या कविचा जन्मदिन मराठी भाषा गौरवदिन म्हणून साजरा केल्या जातो ?

१) कुसुमाग्रज ☑️

२) गोविंदाग्रज

३) वि. दा. करंदीकर

४) यापैकी नाही


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


विदर्भ जनजागर या वाङमयीन साप्ताहिकाचे संपादक कोन ?

१) चंद्रकांत पाटील

२) चंद्रकांत वाघमारे

३) बबन सराडकर ☑️

४) चंद्रकांत कुलकर्णी


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


अस्पृश्यांना जाठ पैलवान, सरदार आणि पंडित अशा उपाध्या कुणी दिल्या ?

१) छत्रपती शिवाजी महाराज

२) छत्रपती संभाजी महाराज

३) छत्रपती शाहू महाराज ☑️

४) छत्रपती शहाजी महाराज


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


पुढीलपैकी आई - वडिलांना पाठविणाऱ्या पत्राचा मायना कोणता ?

१) तिर्थरुप ☑️

२) तिर्थस्वरुप

३) १ आणि २

४) यापैकी नाही


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


धुमकेतु या विज्ञान कथेचे लेखक कोन ?

१) शंकरराव खरात

२) जयंत नारळीकर ☑️

३) अभय बंग

४) यापैकी नाही🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


आंबेडकर विचारांची नवी संस्कृति कोणत्या कविला सापडली आहे ?

१) चंद्रकांत वाघमारे ☑️

२) कुसुमाग्रज

३) बबन सराडकर

४) यापैकी नाही


 🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


सुर्यास्त हा कोणत्या संधीचा शब्द आहे ?

१) विसर्गसंधी

२) स्वरसंधी ☑️

३) व्यंजनसंधी

४) यापैकी नाही


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


अस्पृश्यांचा आधारवड या ललित लेखाचे लेखक कोन ?

१) शरच्चंद्र मुक्तिबोध

२) शंकरराव खरात

३) जयंत नारळीकर

४) शिवाजी सावंत ☑️


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


सांगावा व तळिपार या कथासंग्रहाचे लेखक कोन ?

१) जयंत नारळीकर

२) शिवाजी सावंत

३) अभय बंग

४) शंकरराव खरात ☑️


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


कुसूमाग्रज या टोपण नावाने काव्यलेखन करणाऱ्या कविचे पूर्ण नाव काय ?

१) विष्णु वामन शिरवाडकर ☑️

२) राम गणेश गडकरी

३) माणिक शंकर गोडघाटे

४) आत्माराम रावजी देशपांडे


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


पुर्व विदर्भाची लोककला कोणती ?

१) लावणी

२) तमाशा

३) दंडार ☑️

४) गोंधळ


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


घरी अड, ना पाण्याचा लड ही म्हण कोणत्या प्रदेशातील आहे ?

१) कोकण

२) वऱ्हाड

३) झाडीपट्टी ☑️

४) मराठवाडा


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


शोधग्राम कुठे वसलेले आहे ?

१) चंद्रपुर

२) वर्धा

३) नागपुर

४) गडचिरोली ☑️


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


अस्पृश्यांचा आधारवड कोणाला संबोधले जाते ?

१) शाहू महाराज ☑️

२) संभाजी महाराज

३) महात्मा फुले

४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


प्रेरित या कादंबरी चे लेखक कोन ?

१) गंगाधर गाळगिळ

२) जयंत नारळीकर ☑️

३) शंकरराव खरात

४) शिवाजी सावंत


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


कपटी व कृष्णकारस्थाने करणारा मनुष्य कोन ?

A) कंसमामा

B) कपटीमामा

C) शकुनीमामा ☑️

D) काळूमामा


🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃


हत्तीच्या पिल्याला काय म्हणतात ?

A) बछडा

B) शिंगरु

C) करभ☑️

D) शावक

No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...