Thursday 14 March 2024

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या
गोदावरी- वारणा, प्रवरा, सिंधफणा, दक्षिण पुर्णा, इंद्रावती, मांजरा पुर्णा व गिरणा, प्राणहिता ,पैनगंगा , दुधना


तापी - गिरणा, पुर्णा, बोरी, अनेर , पाझरा


कृष्णा - कोयना , वेरळा, पारणा, पंचगंगा, वेण्णा


भिमा -  इंद्रायणी, मुळा, सीना, कुकडी, पवना, कर्हा, मुठा, नीरा


पैनगंगा -  कन्हान, वर्धा व पैनगंगा


पुर्णा -  काटेरुर्णा व नळगंगा


सिंधफणा  - बिंदुसरा


मांजरा -  तेरणा , कारंजी, घटणी, तेरू


कोकणातील नद्या


 उल्हास , तेरेखोल, कुंडलिका, शास्त्री, वशिष्ठी , काळ, कर्ली, जगबुडवी


No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...