Tuesday 19 April 2022

विरुद्ध अर्थी शब्द

🌸विरुद्ध अर्थी शब्द 🌸

🌷ऐच्छिक     x     अनैच्छिक

🌷गुण          x      अवगुण

🌷अनुकूल    x      प्रतिकूल

🌷उत्तीर्ण      x      अनुत्तीर्ण

🌷यश          x      अपयश

🌷आरंभ      x      अखेर

🌷रसिक      x      अरसिक

🌷उंच          x      सखल

🌷आवक     x      जावक

🌷कमाल     x      किमान

🌷उच्च        x      नीच

🌷आस्तिक  x     नास्तिक

🌷अल्पायुषी x    दीर्घायुषी

🌷अर्वाचीन  x     प्राचीन

🌷उगवती    x     मावळती

🌷अपराधी  x     निरपराधी

🌷उपद्रवी   x      निरुपद्रवी

🌷कृतज्ञ     x     कृतघ्न

🌷खरेदी     x     विक्री

🌷उपयोगी  x     निरुपयोगी

🌷उत्कर्ष    x     अपकर्ष

🌷उचित    x     अनुचित

🌷जहाल   x     मवाळ

🌷जमा     x     खर्च

🌷चढ      x     उतार

🌷कर्णमधुर x  कर्णकर्कश

🌷गोड      x    कडू

🌷कच्चा   x    पक्का

🌷चंचल   x    स्थिर

🌷चढाई   x    माघार

🌷जलद   x   सावकाश

🌷तीक्ष्ण   x   बोथट

🌷दृश्य     x   अदृश्य

🌷समता  x    विषमता

🌷सफल  x    निष्फल
T.me/guttemadammarathivyakaran
🌷शोक   x    आनंद

🌷पौर्वात्य x   पाश्चिमात्य

🌷विधवा  x   सधवा

🌷अज्ञान  x   सज्ञान

🌷पोक्त    x   अल्लड

🌷लायक  x   नालायक

🌷सजातीय x विजातीय

🌷सजीव    x  निर्जीव

🌷सगुण     x  निर्गुण

🌷साक्षर    x   निरक्षर

🌷प्रकट     x   अप्रकट

🌷नफा      x   तोटा

🌷सुशिक्षित x  अशिक्षित

🌷सुलभ     x   दुर्लभ

🌷सदाचरण x  दुराचरण

🌷सह्य        x  असह्य

🌷सधन      x   निर्धन

🌷बंडखोर   x  शांत

🌷संकुचित  x  व्यापक

🌷सुधारक   x  सनातनी

🌷सुदिन      x  दुर्दिन

🌷ऋणको    x धनको

🌷क्षणभंगुर   x चिरकालीन

🌷अबोल      x वाचाळ

🌷आसक्त     x अनासक्त

🌷उत्तर        x  प्रत्युत्तर

🌷उपकार    x  अपकार

🌷घाऊक    x  किरकोळ

🌷अवजड   x  हलके

🌷उदार       x अनुदार

🌷उतरण     x  चढण

🌷तारक      x  मारक

🌷दयाळू     x  निर्दय

🌷नाशवंत   x अविनाशी

🌷धिटाई     x  भित्रेपणा

🌷पराभव   x  विजय

🌷राव         x रंक

🌷रेलचेल    x  टंचाई

🌷सरळ      x  वक्र

🌷सधन      x  निर्धन

🌷वियोग     x  संयोग

🌷राकट      x नाजुक

🌷लवचिक   x ताठर

🌷वैयक्तिक   x सामुदायिक

🌷सुकीर्ती     x  दुष्कीर्ती

🌷रुचकर      x  बेचव

🌷प्रामाणिक  x अप्रामाणिक

🌷विवेकी      x  अविवेकी

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...