Sunday, 3 April 2022

महाराष्ट्रातील गरम पाण्याचे झरे आणि महाराष्ट्र नैसर्गिक सीमा

🛑 महाराष्ट्रातील गरम पाण्याचे झरे 🛑

▪️ अकलोली ठाणे

▪️ उनकेश्वर

▪️ उनपदेव

▪️ उन्हेरे

▪️ गणेशपुरी

▪️ खेड (रत्नागिरी)

▪️ तुरळ

🛑 महाराष्ट्र नैसर्गिक सीमा 🛑

वायव्य:- सातमाळा डोंगररांग, गाळणा टेकड्या,अक्रानी टेकड्या

उत्तर:- सातपुडा पर्वतरांग व गाविलगड टेकड्या

ईशान्य:- दरकेसा टेकड्या

पूर्व:- चिरोली टेकड्या,गायखुरी व भामरागड डोंगर

दक्षिण:- हिरण्यकेशी व तेरेखोल नदी

पश्चिम:- अरबी समुद्र

▪️ देवनवरी

▪️ राजवाडी

▪️ राजापूर

▪️ वज्रेश्वरी

▪️ सव

▪️ सातिवली

▪️ सुनपदेव

▪️ पाली.
=========================

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...