Sunday, 3 April 2022

महाराष्ट्रातील नद्यांची माहिती (उतरत्या क्रमाने) आणि महाराष्ट्रातील गरम पाण्याचे झरे

🔰 नदीखोऱ्यांच्या क्षेत्रफळानुसार (चौ.किमी):

1.गोदावरी - 69000
2. भीमा - 46184
3. वर्धा - 46182
4. वैनगंगा - 38000
5. तापी - 31200
6. कृष्णा - 28700

⛲️⛲️महाराष्ट्रातील गरम पाण्याचे झरे⛲️⛲️

  अकलोली ठाणे

उनकेश्वर

उनपदेव

उन्हेरे

गणेशपुरी

खेड (रत्नागिरी)

तुरळ

देवनवरी

राजवाडी

राजापूर

वज्रेश्वरी

सव

सातिवली

सुनपदेव

पाली

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...