Saturday, 1 October 2022

महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे

.         

शिखराचे नाव - उंची(मीटर)  -जिल्हे🔹

कळसूबाई -  1646 - नगर

साल्हेर - 1567  - नाशिक

महाबळेश्वर - 1438 - सातारा

हरिश्चंद्रगड  - 1424 -  नगर

सप्तशृंगी - 1416 - नाशिक

तोरणा - 1404  - पुणे

राजगड -  1376 -  पुणे

रायेश्वर - 1337-  पुणे

शिंगी - 1293 - रायगड

नाणेघाट -  1264  -  पुणे

त्र्यंबकेश्वर -  1304 - नाशिक

बैराट - 1177 - अमरावती

चिखलदरा - 1115  - अमरावती

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...