पिके आणि त्यावरील रोग व किडी
✍️भात
खोडकिडा, लष्करी अळी, करपा,

✍️जवारी
खोडमशी , खोडकिडा, मावा, तुडतुडे, मिजमाशी,खडखड्या,

✍️बाजरी
केवडा,गोसावी,अरगट, भुंगे किंवा डाळी,

✍️गहू
तांबेरा, तुडतुडे, मावा. 

✍️बटाटा
बांगडी रोग, हुमणी,

✍️ भईमूग
टिक्का, तुडतुडे, हुमणी, वाळवी, फुलकिडे, पाने खाणारी अळी

✍️हरभरा
घाटीअळी, स्टंट, मर

✍️ऊस
कानी रोग,लोकरी मावा,

✍️ कापूस
लाल्या, करपा,बॊडअळी, पांढरी माशी, मावा, फूल किडे,

✍️मिरची
बोकड्या, चुराडा मुरडा,

✍️ सर्यफुल
केसाळ अळी, तुडतुडे, पांढरी माशी,

अल्टरनेरिया -  या रोगामुळे पानावर तांबेरा व ठिबके दिसतात.

❣️

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...