Wednesday, 27 April 2022

उत्तरेकडून दक्षिणेकडे कोकणातील नद्यां चा क्रम,खा ड्यांचा क्रम उत्तरेकडून दक्षिणेकडे ,कोकणात उतरणाऱ्या घाटांचा क्रम [उत्तरेकडुन दक्षिणेकडे ]

🎇.उत्तरेकडून दक्षिणेकडे कोकणातील नद्यांचा क्रम 🎇

1) सूर्या नदी
2) वैतरणा नदी
३) उल्हास नदी
4) अंबा नदी
5) सावित्री
6) वाशिष्ठी
7) काजळी
8)वाघोठाण
9)कर्ली
10) तेरेखोल

🎇 खाड्यांचा क्रम उत्तरेकडून दक्षिणेकडे खालीलप्रमाणे  🎇

1)डहाणूची खाडी
2) दातिवऱ्याची खाडी
3) वसईची खाडी
4) धरमतरची खाडी
5) रोह्याची खाडी
6) राजपुरीची खाडी
7) बाणकोटची खाडी
8) दाभोळची खाडी
9) जयगडची खाडी
10) विजयदुर्गची खाडी
11) तेरेखोलची खाडी

🎇कोकणात उतरणाऱ्या घाटांचा क्रम :🎇
[उत्तरेकडुन दक्षिणेकडे ]

1) थळघाट
2) बोरघाट
3)ताम्हीणी
4)वरंधा
5)कुंभार्ली
6) आंबा घाट
7) फोंडा घाट
8)आंबोली घाट

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...