Wednesday, 20 April 2022

अंकगणित अभ्यासाच्या दृष्टीने विविध परिणामे आणि नफा-तोटा व त्याची सूत्र


🔶अंकगणित अभ्यासाच्या दृष्टीने विविध परिणामे

1) अंतरासाठीची परिमाणे

▪ 10 मिलीमीटर = 1 सेंटीमीटर
▪ 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर
▪ 1000 मीटर = 1 किलोमीटर

2) वस्तुमानासाठीची परिमाणे

▪ 1000 मिलिलिटर = 1 लिटर
▪ 1000 ग्रॅम = 1 किलोग्रॅम
▪ 100 किलोग्रॅम = 1 क्विंटल
▪ 10 क्विंटल = 1 टन

3) कालमापनासाठीची परिमाणे

▪ 60 सेकंद = 1 मिनिट
▪ 60 मिनिट = 1 तास
▪ 24 तास = 1 दिवस

4) इतर परिमाणे

▪ 24 कागद = 1 दस्ता
▪ 20 दस्ते = 1 रिम
▪ 12 नग = 1 डझन
▪ 12 डझन = 1 ग्रॉस
▪ 100 नग = 1 शेकडा
▪ 100 पैसे = 1 रुपया

_________________________________________

'नफा-तोटा व त्याची सूत्रं' या घटकांविषयी याविषयी जाणून घेऊयात.

▪ नफा = विक्री – खरेदी  
▪ तोटा = खरेदी – विक्री  
▪ विक्री = खरेदी + नफा    
▪ खरेदी = विक्री + तोटा
▪ विक्री = खरेदी – तोटा  
▪ खरेदी = विक्री – नफा
▪ शेकडा तोटा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
▪ शेकडा नफा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
▪ विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100+ शेकडा नफा)/100
▪ खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100) / (100 – शेकडा नफा)

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...