Wednesday 20 April 2022

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती आणि संख्या व वर्ग

📖 MPSC Maths Marathi🌷:
📚 प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती 📚

नमूना पहिला –

उदा. 21 × 19 + 21 = ?

22×20

22×19

21×20

21×18

उत्तर : 21×20

क्लृप्ती :-बेरीज असेल तर असामाईक संख्या 1 ने वाढवून, व वजाबाकी असेल तर असामाईक संख्या 1 ने कमी करून गुणाकार करावा.

 नमूना दूसरा –

उदा. 12×18+12×12 =?

72

384

360

480

उत्तर : 360 

स्पष्टीकरण :-12(18+12) = 12×30 = 360
7×5+7×3 =?    7×(5+(3) = 7×8 = 56
7×5+7×3 =?    7×(5-(3) = 7×2 = 14

उदा. 28×25 =?

675

700

527

650

उत्तर : 700

स्पष्टीकरण :-12×25
= 1200÷4
= 300; 16×125
= 16000÷8
= 2000

क्लृप्ती :- दिलेल्या संख्येला 25 ने गुणायचे असेल ; तर त्या संख्येवर दोन शून्य देऊन 4 ने भागणे व संख्येला 125 ने गुणणे म्हणजे, त्या संख्येवर तीन शून्य देऊन 8 ने भागणे.
:: 28×25
= 2800/4
= 700

__________________________

🔲  संख्या व वर्ग 🔲

1 -1
2-4
3-9
4-16
5-25
6-36
7-49
8-64
9-81
10-100
11-121
12-144
13-169
14-196
15-225
16- 256
17-289
18-324
19-361
20-400
21-441
22-484
23-529
24-576
25-625
26-676
27-729
28-784
29-841
30-900

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ लेफ्टनंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि हे लष्कराचे उपप्रमुख असतील ◾️सध्या ते लष्कराच्या सेंट्रल कमांडची धुरा सांभाळत आहेत ◾️नॅशनल डिफेन्स अका...