Wednesday 20 April 2022

घडयाळाच्या काटयांतील अंशात्मक अंतर व गुणोत्तर

📖 MPSC Maths Marathi🌷:
🌷🌷🌷🌷घडयाळाच्या काटयांतील अंशात्मक अंतर –🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷घड्याळातील लगतच्या दोन अंकांतील अंशात्मक अंतर 300 असते.

🌷दर 1 मिनिटाला मिनिट काटा 60 ने पुढे सरकतो.

🌷दर 1 मिनिटाला तास काटा (1/2)0 पुढे सरकतो. म्हणजेच 15 मिनिटात तास काटा (7.5)0 ने पुढे सरकतो.

🌷तास काटा व मिनिट काटा यांच्या वेगतील फरक = 6 –(1/0)0 = 5(1/2) = (11/2)0 म्हणजेच मिनिटकाट्यास 10 भरून काढण्यास (2/11) मिनिटे लागतात.

⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳

🌷गुणोत्तर 🌷

दोन किवा त्यापेक्षा अधिक सजातीय
राशींची केलेली तुलना म्हणजे गुणोत्तर होय.

ज्या राशींचे गुणोत्तर काढायचे त्यांची एकके समान करून घ्यावीत.

गुणोत्तर हा समान एकके असलेल्या राशींचा भागाकार असतो म्हणून त्यास एकके नसतात.

A व B या दोन संख्यामध्ये A चे B शी असलेले गुणोत्तर A/B or A:B असे लिहावे.

तसेच B चे A शी असलेले गुणोत्तर B/A or B:A

🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍂🍃🍂

🌻🌻 अपूर्णाकाचे गुणोत्तर 🌻🌻

गुणोत्तर म्हणजे भागाकर असतो त्यामुळे अपूर्णाकाचे गुणोत्तर काढतांना पहिला अपूर्णाक तसाच ठेवून दुसर्‍या अंकाचा गुणाकार व्यस्त घ्यावा व गुणाकार करावा.

ex.2/3 चे 5/7

2/3*7/5 = 14/15

🍃🍂🍃🍁🍃🍁🍃🍃🍂🍃🍂🍃

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...