Saturday 18 January 2020

पोलीस भरतीची अत्यंत महत्वाची सूचना


            सर्व विध्यार्थी हे खूप कॉन्फ्युज आहेत की पोलीस भरती ही महापोर्टल द्वारे होणार की आधीसारखी ????   

         तर मित्रानो जो पर्यंत जाहिरात किंवा नवीन GR येत नसतो तो पर्यंत कोणतेही बदल होत नाहीत त्यामुळे सध्या पेपर ला आलेल आहे की पोलीस भरती आधी सारखी होणार तर ते मित्रानो हे कोणत्या GR मध्ये दिलेले नाही फक्त ती एक संभाव्यता आहे की आधी सारखी होईल  म्हणजे भरती सध्याचा GR नुसतीच होईल जर GR बदलला तरच त्या नवीन GR नुसार होईल उगाच त्या पेपर ला आला म्हणून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका की महापोर्टल पूर्णपणे बंद झालं आहे 🙏🙏

      मी एवढंच सांगू शकतो की केव्हाही सध्याचा GR बदलू शकतो आणि 8000 किंवा 11000 ची भरती होऊ शकते पण हे तेव्हाच खरं समजायचं जेव्हा ते तुम्हाला GR मध्ये दिसेल किंवा तशी ऍड येईल.

    सध्या कोणत्याही विचारात न पडता पेपर आणि ग्राउंड हे दोन्ही परफेक्ट करा त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा GR आला म्हणजे जर आधी पेपर झाला किंवा आधी ग्राउंड झाला तर तुम्हाला घाबरायचं कारण नाही व तुम्ही दोन्ही बाजूने तयार असाल .

    माझा तुम्हाला सांगण्याचा हा उद्देश आहे की तयारी नेहमी परफेक्ट करायची कधी पण परिस्थिती ओळखून आपण तयारीत राहिलेलं केव्हाही चांगलं आणि तुम्ही सगळे भरती होणार हे निश्चित आहे ।।
  

धन्यवाद

1 comment:

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...