Sunday 8 March 2020

प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंधासाठीचे प्रयत्न


- 1974 चा जल (प्रतिबंध आणि प्रदूषण नियंत्रण) कायदा
- 1977 चा जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर कायदा
- 1981 चा हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा
- 1986 चे पर्यावरण (संरक्षण) नियम
- 1986 चा पर्यावरण (संरक्षण) कायदा
- 1989 चे घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम
- राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण कायदा 1995
- रासायनिक अपघात (आणीबाणी, नियोजन, तयारी आणि प्रतिसाद) 1996 चे नियम
- 1998 चा जैव-वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम
- पुनर्प्रक्रिया केलेले प्लास्टिक उत्पादन आणि वापर नियम 1999
- ओझोन कमी करणारे पदार्थ (नियमन) 2000 चे नियम
- ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) 2000 चे नियम
- नगरपालिका घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) चे नियम 2000
- बॅटरी (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) 2001 चे नियम.
- महाराष्ट्र बायो-डिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अध्यादेश 2006
- 2006 ची पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना. 

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...