जीवशास्त्र - महत्त्वाच्या शाखा


1) Anatomy - Study of the structure of the body.

2) Algology - Study of Algae.

3) Apiology - Study of bees.

4) Anthropology - Study of human cultures.

5) Arachnology - Study of Spiders.

6) Arthrology - Study of Joints.

7) Biology - Study of Life.

8) Botany - Study of Plants.

10) Bacteriology - Study of Bacteria.

11) Bromatology - Study of Food.

12) Carcinology - Study of crabs, crustaceans.

13) Cardiology - Study of the Heart.

14) Carpology - Study of Fruits.

15) Chirology - Study of the Hands.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...