Sunday 20 December 2020

मेंदू चे प्रमुख भाग🔥अग्र मस्तिष्क:-


👉याच्या प्रमुख भागास प्र मस्तिष्क म्हणतात


👉मदूचा विचार करण्याची क्षमता असलेला भाग आहे


✍️मख्य एक्षिक क्रिया करते


⏩गध,श्रवण, दृष्टी संवेदन क्षेत्र असतात


🔥मध्य मस्तिष्क:-


👉अनैच्छिक क्रिया नियंत्रण करतो


🔥पश्न मस्तिष्क:-


✍️अनुमस्तिष्क व लंबमज्जा याचे प्रमुख भाग


✍️अनुमस्तिष्क ला छोटा मेंदू म्हणतात.शरीराचा तोल सांभाळते


👉लबमज्जा मेंदू व मेरूरज्जू यांना जोडतो


👉तो अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित करतो


No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...