Monday 25 April 2022

सत्यशोधकी वृत्तपत्रे

सत्यशोधकी वृत्तपत्रे

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1 दीनबंधू 1 जानेवारी 1877 पुणे कृष्णराव भालेकर

2 शेतकऱ्याचा कैवारी 1881 पुणे दामोधर सावळाराम यंदे
पुणे व रामजी संतूजी आवटे
1893 पुणे कृष्णराव भालेकर

3 बडोदा वत्सल 11 ऑक्टोबर 1885 बडोदा रामचंद्र संतूजी आवटे

4 अंबालहरी 1887 पुणे कृष्णराव भालेकर

5 अंबाप्रसाद 1888 पुणे लक्ष्मण घोरपडे

6 राघव भूषण 1888 येवला गुलाबसिंह भगीरथ कौशल्य

7 दीनमित्र 1888 गणपत पाटील

8 श्री सयाजी विजय 11 नोव्हेंबर 1893 बडोदा सावळाराम यंदे

9 मराठा दीनबंधू 1901 कोल्हापूर भास्करराव जाधव

10 विश्वबंधू 1911 कोल्हापूर बळवंत कृष्ण पिसाळ

11 डेक्कन रयत 1918 मुंबई अण्णासाहेब लठ्ठे

12 सत्यप्रकाश 1919 तासगाव नारायण रामचंद्र विभुते

13 गरिबाचा कैवारी कोल्हापूर बाबूराव यादव

14 भगवा झेंडा 1920 कोल्हापूर दत्ताजी कुरणे

15 मुलूख मैदान 1921 पुणे शंकरराव खाकुर्डीकर

16 श्री शिवछत्रपती 1921 पुणे केशवराव जेधे

17 शेतकरी हिंदुस्थान 1921 पुणे द. म. झोडगे

18 सचित्र ब्राह्मणेत्तर 1921 मुंबई भाऊसाहेब निंबाळकर

19 संजीवन 1922 पुणे दत्तात्रय रणदिवे

20 श्री शिवस्मारक 1923 पुणे केशवराव जेधे

21 आत्मोध्दार 1923 जळगाव सीताराम नाना चौधरी

22 शाहूप्रभा 1924 मालवण दाजीराव विचारे

23 कैवारी 1924 कऱ्हाड भाऊसाहेब केळंबे

24 सिंध मराठा 1924 कराची रामचंद्र सावंत

25 नवयुग 15 फेबु्रवारी 1925 मुंबई बाबासाहेब बोले

26 हंटर मे 1925 कोल्हापूर हरिभाऊ चव्हाण

27 मजूर 1925 पुणे रामचंद्र लाड
(दिनकरराव जवळकर)

28 सुबोधमाला 1925 अमरावती का. बा. देशमुख

29 ब्राह्मण-ब्राह्मणेत्तर 1925 मुंबई वि. दे. नाईक

30 कर्मवीर 1925 कोल्हापूर क्षात्र जगद्गुरु पीठ

31 दीनबंधू 1925 कोल्हापूर मोतीराम नवले

32 सत्यवादी 21 मे 1926 कोल्हापूर बाळासाहेब पाटील

33 ब्राह्मणेत्तर 14 जुलै 1926 वर्धा व्यंकटराव गोंढे

34 महाराष्ट्र केसरी 1926 अमरावती शामराव गुंड

35 गरूड 1926 कोल्हापूर द. म. शिरके

36 प्रतिनिधी 1927 कल्याण माधवराव मोरे

37 कैवारी जानेवारी 1928 मुंबई दिनकरराव जवळकर

38 तेज 9 मे 1931 मुंबई दिनकरराव जवळकर

39 आत्मोध्दार 1931 कोल्हापूर महादेव विठ्ठल काळे

No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...