Monday, 25 April 2022

विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द 👇👇👇👇👇👇

✍️ मूर्ख x शहाणा

✍️ यश x अपयश

✍️ योग्य x अयोग्य

✍️ आवडते x नावाडते

✍️ आवश्यक x अनावश्यक

✍️ तीक्ष्ण x बोथट

✍️ थंड x गरम

✍️ रिकामे x भरलेले

✍️ लहानपण x मोठेपण

✍️ लवकर x उशिरा

✍️ टिकाऊ x ठिसूळ

✍️ तरुण x म्हातारा

✍️ मृत्यू x जीवन

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...