Monday 25 April 2022

मार्च महिन्यातील महत्वाचे दिवस

मार्च महिन्यातील महत्वाचे दिवस

⚡𝟏 𝐌𝐚𝐫 - विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस
⚡𝟏 𝐌𝐚𝐫 - शून्य भेदभाव दिवस
⚡𝟐 𝐌𝐚𝐫 -  सिविल लेखा दिवस
⚡𝟑 𝐌𝐚𝐫 - विश्व वन्यजीव दिवस
⚡𝟒 𝐌𝐚𝐫 - राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस
⚡𝟕 𝐌𝐚𝐫 - जन औषधि दिवस
⚡𝟖 𝐌𝐚𝐫 - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
⚡𝟗 𝐌𝐚𝐫 - धूम्रपान निषेध दिवस
⚡𝟏𝟎 𝐌𝐚𝐫 - 𝐂𝐈𝐒𝐅 स्थापना दिवस
⚡𝟏𝟎 𝐌𝐚𝐫 - विश्व किडनी दिवस
⚡𝟏𝟐 𝐌𝐚𝐫 - दांडी कूच दिवस
⚡𝟏3 𝐌𝐚𝐫 - विश्व रोटारैक्ट दिवस
⚡𝟏𝟒 𝐌𝐚𝐫 - अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस
⚡𝟏𝟓 𝐌𝐚𝐫 - विश्व उपभोक्ता अधिकार    
⚡𝟏𝟔 𝐌𝐚𝐫 - राष्‍ट्रीय टीकाकरण दिवस
⚡𝟏𝟖 𝐌𝐚𝐫 - आयुध निर्माण दिवस
⚡𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫 - विश्व गौरैया दिवस
⚡𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫 -अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस
⚡𝟐𝟏 𝐌𝐚𝐫 - अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस
⚡𝟐𝟏 𝐌𝐚𝐫 -नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
⚡𝟐𝟐 𝐌𝐚𝐫 - बिहार स्थापना दिवस
⚡𝟐𝟐 𝐌𝐚𝐫 - विश्व जल दिवस
⚡𝟐𝟑 𝐌𝐚𝐫 - राष्ट्रीय शहीदी दिवस
⚡𝟐𝟑 𝐌𝐚𝐫 -विश्व मौसम विज्ञान दिवस
⚡𝟐𝟒 𝐌𝐚𝐫 - विश्व तपेदिक दिवस
⚡𝟐𝟓 𝐌𝐚𝐫 - अजन्मे बच्चे का अंतरराष्ट्रीय

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...