Monday, 25 April 2022

Mpsc इतिहास

◼️Mpsc इतिहास◼️

◾️ 1908 साली तारकनाथ दास यांनी फ्री इंडिया हे पत्रक कोठे सुरु झाले - अमेरिका

◼️ खान अब्दुल गफरखन यांना सरहद्दी गांधी यां टोपण नावाने ओळखले जाते.

◼️ बागाल प्राताचा पहिला गव्हर्नर जनरल वॊरन हेस्टिंग्ज हा होता

◼️ सविनय कायदेभंगाची चळवळ महात्मा गांधी नी  12 मार्च 1930 रोजी सुरु केली

◼️1911 मध्ये लॉर्ड हार्डिग ने बंगाल ची फाळणी रद्द केली

◼️राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 डिसेंबर 1911 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस च्या कोलकत्ता अधिवेशनात गाण्यात आले

◼️1889 मध्ये पाडीत रमाबाई यांनी मुंबई मध्ये शारदा सदन सुरु केले

◾️भारतातील प्रशासन सुव्यवस्थित करण्यासाठी रोबर्ट क्लाईव्ह यांना 1765 मध्ये परत भारतात पाठवण्यात आले

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...