Monday 25 April 2022

April 2022 Important Days

April 2022 Important Days


Date

Name of Important Days


1 April

Odisha Foundation Day

1 April

Aprils Fools' Day

1 April

Prevention of Blindness week

2 April

World Autism Awareness Day

4 April

International Day of Mine awareness

5 April

National Maritime Day

7 April

World Health Day

10 April

World Homoeopathy Day (WHD)

11 April

National Safe Motherhood Day (NSMD)

11 April

National Pet Day

13 April

Jallianwala Bagh Massacre

14 April

B.R. Ambedkar Remembrance Day

15 April

Good Friday

17 April

World Haemophilia Day

18 April

World Heritage Day

21 April

National Civil Service Day

22 April

World Earth Day

23 April

World Book and Copyright Day

24 April

National Panchayati Raj Day

25 April

World Malaria Day

26 April

World Intellectual Property Day

28 April

World Day for Safety and Health at Work

30 April

World Veterinary Day

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...