Tuesday, 5 April 2022

ऑगस्ट 1942 : अटक झालेले नेते

1) महात्मा गांधी  (2)महादेवभाई

(3) पंडित नेहरू  (4) असफ अली

(5)गोविंद वल्लभपंत  (6)सरदार पटेल

(7)आचार्य कृपलानी  (8)मौलाना आझाद

(9)स का पाटील   (10) शंकरराव देव

(11)युसुफ मेहेरअली (12)अशोक मेहता

(13) सरोजिनी नायडू

(14) शांताबाई वेंगसरकर

🌿🌿🌿🌷🌷🌿🌿🌿🌷🌷🌿🌿🌷

🌺 1942 मध्ये येरवडा तुरुंगात असलेले :🌺

☘  महात्मा गांधी

🌷  सरोजिनी नायडू

☘  महादेवभाई देसाई

🌷  मीराबेन

☘  सुशीला नायर

🌷  प्यारेलाल

No comments:

Post a Comment

Latest post

Daily Top 10 News : 21 March 2023

1) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 मार्च 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे ग्लोबल मिलेट्स (श्री अण्णा) परिषदेचे उद्घाटन केले. ते याप्रसंगी उपस्थितां...