Sunday, 17 April 2022

विविध महत्त्वपूर्ण स्थळे

🌸🌸विविध महत्त्वपूर्ण स्थळे🌸🌸

🌷संत नामदेव अध्यासन : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

🌷महाराष्ट्रातील कीर्तन महाविद्यालय : आळंदी

🌷महानुभावांची काशी : ऋद्धिपूर

🌷श्री गोविंदप्रभूंची समाधी : ऋद्धिपूर

🌷संत सोपानदेवांची समाधी : सासवड

🌷दलित वाङ्मय अभ्यास व संशोधन संस्था : पुणे

🌷संत ज्ञानेश्वरांची संजीवन समाधी : आळंदी

🌷संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिलेले ठिकाण : नेवासे

🌷संत चोखोबांची समाधी : पंढरपूर

🌷संत मुक्ताबाईंची समाधी : मेहुण

🌷संत निवृत्तीनाथांची समाधी : त्र्यंबकेश्वर

🌷संत जनाबाईंची समाधी : आदिलाबाद

🌷केशवसुत स्मारक : मालगुंड

🌷मर्ढेकर स्मारक : मर्ढे ( जि. सातारा )

🌷बालगंधर्व रंगमंदिर : पुणे

🌷महाराष्ट्र साहित्य परिषद : पुणे

🌷भारत इतिहास संशोधन मंदिर : पुणे

🌷मराठी भाषाविकास संस्था : मुंबई

🌷भारतीय साहित्य अकादमी : दिल्ली

🌷एकनाथ संशोधन मंदिर : औरंगाबाद

🌷रा. गो. भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर : पुणे

🌷महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ : मुंबई

🌷प्राचीन दुर्मीळ हस्तलिखितांची पोथी शाळा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.
 

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...