Sunday 17 April 2022

कथासंग्रह आणि साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्य

MPSC मराठी व्याकरण व लेखन:
🌷कथासंग्रह🌷

🌷जयवंत दळवी : स्पर्श , रुक्मिणी, गमतीच्या गोष्टी

🌷इंदिरा संत : शामली, चैतु

🌷रणजीत देसाई : रुपमहाल, कणव, सावल्या, मधुमती

🌷शांता शेळके : काचकमल, गुलमोहर, कावेरी, बासरी

🌷प्रिया तेंडुलकर : जावे तिच्या वंवशा, ज्याचा त्याचा प्रश्न

🌷अरुणा ढेरे : कृष्णकिनारा

🌷आनंद यादव : शेवटची लढाई, घरजावई, खळाळ, माळावरची मैना, उखडलेली झाडे, भूमिकन्या, उगवती मने

🌷केशव मेश्राम : धगाडा, पत्रावळ , रुतलेली माणसे , धूळ, वावटळ

🌷दया पवार : विटाळ, चावडी

🌷भास्कर चंदनशिवे : नवी वारुळे , अंगार माती, मरण माती, मरण कळा, जांभूळ ढव

🌷व्यंकटेश माडगूळकर : माणदेशी माणसे , गावाकडच्या गोष्टी, उंबरठा, वाळूचा किल्ला, जांभळाचे दिवस, गोष्टी घराकडील, काळी आई

🌷मधूमंगेश कर्णिक : वस्ती, पारध, मांडव, तहान, तोरण, मंत्र, भुईचाफा, क्षितिज

🌷वि.वा.शिरवाडकर : फुलवाली, सतारीचे बोल,काही वृद्ध काही तरुण

🌷अरुण साधू : एक माणूस उडतो त्याची गोष्ट, बिनपावसाचा दिवस, मुक्ती, मंत्रजागर, ग्लानिर्भवती भारत

🌷प्र. के.अत्रे : अशा गोष्टी अशा गमती, कशी आहे गंमत, कावळ्याची शाळा, फुले आणि मुले

🌷गंगाधर गाडगीळ : कडू आणि गोड, नव्या वाटा, भिरभिरे, संसार, कबुतरे, तलावतले चांदणे, वर्षा, खंडू, पाळणा, काजवा

🌷चिं. त्र्य. खानोलकर : चाफा आणि देवाची आई,सनई

🌷पु.भा.भावे : परंपरा, सार्थक,पहिला पाऊस,बंगला, हिमानी, फुलवा,झुंझारराव, दुर्गा

🌷रा.रं. बोराडे : नातीगोती, पेरणी, बुरुज, मळणी, माळरान

🌷राजन गवस : आपण माणसात जमा नाही.

_________________________

🌸🌸 साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्य 🌸🌸

🌷सदानंद मोरे : तुकारामदर्शन ( १९९८ )

🌷रंगनाथ पठारे : ताम्रपट ( १९९९ )

🌷ना.धो.महानोर : पानझड ( २००० )

🌷राजन गवस : तणकट ( २००१ )

🌷त्र्यंबक विनायक सरदेशमुख : डांगोरा एका नगरीचा ( २००३ )

🌷महेश एलकुंचवार : युगांत ( २००२ )

🌷सदानंद देशमुख : बारोमास ( २००४ )

🌷अरुण कोल्हटकर : भिजकी वही ( २००५ )

🌷आशा बगे : भुमी ( २००६ )

🌷वसंत आबाजी डहाके : चित्रलिपी ( २००९ )

🌷सरोज देशपांडे : अशी काळवेळ ( २०१० )

🌷अशोक केळकर : रुजुवात ( २०१० )

No comments:

Post a Comment

Latest post

सहकार

   11th सहकार  :- Click Here 12th सहकार  :- Click Here