Sunday 17 April 2022

व्यवसायावर आधारित जाती व काही महत्त्वपूर्ण शब्दांचे अर्थ

MPSC मराठी व्याकरण व लेखन:
🌷व्यवसायावर आधारित जाती🌷

🌷आजीवक - भिक्षूक

🌷किर - पुराणातील गंधर्व सारखी गायक जात

🌷कापडणीस - राजाच्या वस्त्राची देखभाल करणारा

🌷ख्वाजा - मुसलमनातील एक पोटजात

🌷खोत - कोकणातील एक वतनदार

🌷गुरव - शंकराचे पुजारी

🌷धोबी - परीट, रजक

🌷धनगर - शेळ्या,मेंढ्या राखणारी जात

🌷नंबुद्री - दक्षिणेकडील ब्राम्हणाची एक जात

🌷भडभुंजा - चुरमुरे, पोहे तयार करणारा

🌷पाथरवट - दगडफोड करणारा

🌷मशालजी - मशाल धरणारा

🌷मालगुजारी - जमीन खंडाने देणारा

🌷माथाडी - डोक्यावरून ओझे वाहून नेणारा

🌷मोदी - धान्य दुकानदार

🌷मलंग - फकिराचा एक पंथ

🌷माहूत - हत्ती हाकणारा

🌷सणगर - घोंगड्या विकणारी एक जात

🌷वडार - दगड फोडणारी एक जात

🌷बोहरीण - जुने कपडे देऊन नवीन भांडे देणारी फेरीवाली बाई

_______________________________

🌸🌸काही महत्त्वपूर्ण शब्दांचे अर्थ🌸🌸

🌷अकबर : श्रेष्ठ किंवा मोठा

🌷अकदस : पुण्यवान,धर्मात्मा

🌷अखई : अखंड

🌷अगेल : पहिला

🌷अगाब : मजबूत, श्रेष्ठ

🌷अधा : धनी,यजमान

🌷अजा : शेळी, बकरी

🌷आंदोली  :  हेलकावा, झोका

🌷आदिष्ट  :  आज्ञा , हुकूम केलेला

🌷आपगा  :  नदी

🌷आभु  :  ब्रम्हा

🌷आमण  :  आवण, चाकाचा आस ज्यात फिरतो ते

🌷आयतन  :  जागा ,स्थळ

🌷आलक  :  कपटी, लबाड, गुन्हेगार

🌷आली  :  सखी, मैत्रीण,रांग,ओळ

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...