Sunday 17 April 2022

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री

#मुख्यमंत्र्यांचे नावकार्यकाळराजकीय पक्ष
१)यशवंतराव चव्हाणमे १९६० ,नोव्हेंबर १९६२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२)मारोतराव कन्नमवारनोव्हेंबर१९६२ नोव्हेंबर २४, इ.स. १९६३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
३)वसंतराव नाईकडिसेंबर ५, इ.स. १९६३ फेब्रुवारी २०, इ.स. १९७५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
४)शंकरराव चव्हाणफेब्रुवारी २१, इ.स. १९७५ मे १७, इ.स. १९७७भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
५)वसंतदादा पाटीलमे १७. इ.स. १९७७ जुलै १८, इ.स. १९७८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
६)शरद पवारजुलै १८, इ.स. १९७८ फेब्रुवारी १७, इ.स. १९८०पुरोगामी लोकशाही दल
७)अब्दुल रहमान अंतुलेजून ९, इ.स. १९८० जानेवारी १२, इ.स. १९८२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
८)बाबासाहेब भोसलेजानेवारी २१, १९८२ फेब्रुवारी १, १९८३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
९)वसंतदादा पाटीलफेब्रुवारी २, इ.स. १९८३ जून १, इ.स. १९८५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१०)शिवाजीराव निलंगेकर पाटीलजून ३, इ.स. १९८५ मार्च ६, इ.स. १९८६भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
११)शंकरराव चव्हाणमार्च १२, इ.स. १९८६ जून २६, इ.स. १९८८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१२)शरद पवारजून २६, इ.स. १९८८ जून २५, इ.स. १९९१)भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१३)सुधाकरराव नाईकजून २५, इ.स. १९९१ फेब्रुवारी २२, इ.स. १९९३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१४)शरद पवारमार्च ६, इ.स. १९९३ मार्च १४, इ.स. १९९५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१५)मनोहर जोशीमार्च १४, इ.स. १९९५ जानेवारी ३१, इ.स. १९९९शिवसेना
१६)नारायण राणेफेब्रुवारी १, इ.स. १९९९ ऑक्टोबर १७, इ.स. १९९९शिवसेना
१७)विलासराव देशमुखऑक्टोबर १८, इ.स. १९९९ जानेवारी १६, इ.स. २००३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१८)सुशीलकुमार शिंदेजानेवारी १८, इ.स. २००३ ऑक्टोबर ३०, इ.स. २००४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१९)विलासराव देशमुखनोव्हेंबर १, इ.स. २००४ डिसेंबर ५, इ.स. २००८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२०)अशोक चव्हाणडिसेंबर ५, इ.स. २००८ नोव्हेंबर ९, इ.स. २०१०भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२१)पृथ्वीराज चव्हाणनोव्हेंबर १०, इ.स. २०१० सप्टेंबर २६, इ.स. २०१४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२२)देवेंद्र गंगाधर फडणवीसऑक्टोबर ३१ इ.स. २०१४ नोव्हेंबर ८ इ.स. २०१९भारतीय जनता पक्ष
२३)देवेंद्र गंगाधर फडणवीसनोव्हेंबर २३, इ.स. २०१९ नोव्हेंबर २६, इ.स. २०१९भारतीय जनता पक्ष
२४)उद्धव बाळासाहेब ठाकरेनोव्हेंबर28,2019 ते आजपर्यंतशिवसेना
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री
इ.स. १९४७ ते १९५२ – बाळ गंगाधर खेर
इ.स. १९५२ ते १९५६ – मोरारजी देसाई
इ.स. १९५६ ते १९६० – यशवंतराव चव्हाण

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...