नदीने तयार केलेल्या सीमा              🔰  गोदावरी नदी 🔰

◾️ अहमदनगर-औरंगाबाद

◾️ जालना-बीड

◾️ बीड-परभणी

             🔰 भीमा नदी 🔰


◾️ पणे-सोलापूर

◾️ पणे-अहमदनगर

             🔰 कष्णा नदी 🔰

◾️सांगली-कोल्हापूर

             🔰 नीरा नदी 🔰

◾️पणे-सोलापूर

◾️पणे-सातारा

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...