पेशी


__________________________________
            🔰 आदिकेंद्रकी पेशी 🔰
__________________________________
◾️ सपष्ट दिसणारे केंद्रक व पेशीअंगके नसतात त्यांना आदिकेंद्रकी पेशी असते म्हणतात

◾️ आदिकेंद्रकी पेशी आकाराने खूप लहान असतात

◾️या पेशीतील केंद्रकांच्या मध्ये आवरण नसते व  पेशींच्या मध्ये एकच गुणसूत्रांची जोडी असते

◾️यामध्ये तंतुकणिका नसतात परंतु परंतु रायबोझोम चे कण असतात

📌 उदाहरण जिवाणू ,सायानोबॅक्टरिया ,मायक्रोप्लाजमा
__________________________________
.             🔰दृश्यकेंद्रकी पेशी 🔰
__________________________________
◾️या पेशींच्या मध्ये स्पष्ट दिसणारे केंद्रक आणि पेशीअंगके असतात त्या पेशींना दृश्यकेंद्रकी पेशी असे म्हणतात

◾️दश्यकेंद्रकी पेशी आकाराने मोठे असतात यामध्ये स्पष्ट दिसणारे केंद्र व केंद्र की द्रव असते

◾️या पेशी मध्ये गुणसूत्रांच्या अनेक जोड्या असतात

◾️या पेशी अति विकसित असतात

📌उदाहरणत आमीबा , स्पायरोगायरा, वनस्पती , प्राणी
 
___________________________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.

🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर...