Sunday, 2 October 2022

महिला व बालिका संबंधी महत्त्वपूर्ण दिन

24 जानेवारी : राष्ट्रीय बालिका दिन

13 फेब्रुवारी : राष्ट्रीय महिला दिन

8 मार्च : आंतरराष्ट्रीय महिला दिन

11 एप्रिल : सुरक्षित मातृत्व दिन

28 मे : आं. महिला आरोग्य कृती दिन

23 जून : आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन

1 - 7 ऑगस्ट : स्तनपान सप्ताह

11 ऑक्टोबर : आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन

15 ऑक्टोबर : राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन

15 ऑक्टोबर : आं. ग्रामीण महिला दिन

ऑक्टोबर " ब्रेस्ट कॅन्सर " जनजागृती महिना

1975  हे " आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष " होते

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...