Sunday, 2 October 2022

विज्ञान महत्वाचे प्रश्नोत्तरे

1. सापेक्षतेचा सिद्धांत कोणी मांडला?
उत्तर: अल्बर्ट आइन्स्टाईन

2. पोलाद उत्पादनात वापरले जाणारे प्रमुख धातू आहे
उत्तर: लोह

3 कोणी रेडिओएक्टिव्हिटी शोधली
उत्तर: हेन्री बेकरेल

4. स्टोरेज बॅटरीमध्ये वापरण्यात येणारी धातू आहे?
उत्तर: आघाडी

5. हवेची सापेक्ष आर्द्रता मोजण्यासाठी वापरलेले साधन आहे
उत्तर: हायग्रोमीटर

7. बॅरोमीटरचा शोध कोणी लावला?
उत्तरः टॉरिसेली

8. शक्तीचे एकक आहे?
उत्तर: वॅट

9. समस्थानिकांचे अस्तित्व कोणी शोधून काढले
उत्तर: फ्रेडरिक सोडी

10. डायनॅमोचा शोध कोणी लावला
उत्तरः मायकेल फॅरेडे

No comments:

Post a Comment

Latest post

22 मे 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधतेचा दिवस साजरा केला जातो.

◆ प्रत्येक वर्षी 22 मे रोजी, पृथ्वीच्या विविध परिसंस्थेची समज वाढवण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक जैविक विविधतेचा दिवस म्ह...