Sunday 2 October 2022

जीवनसत्त्व

जीवनसत्त्व अ - रेटिनॉल

जीवनसत्त्व ब १ - थायमिन

जीवनसत्त्व ब २ - रायबोफ्लोविन

जीवनसत्त्व ब ३ - नायसिन

जीवनसत्त्व ब ५ - पेंटोथेनिक ऍसिड

जीवनसत्त्व ब ६ - पायरीडॉक्झिन

जीवनसत्त्व ब ७ - बायोटिन

जीवनसत्त्व ब ९ - फॉलीक ऍसिड

जीवनसत्त्व ब १२ - सायनोकोबालमीन

जीवनसत्त्व क - अस्कॉर्बीक ऍसिड

जीवनसत्त्व ड - कॅल्सीफेरॉल

जीवनसत्त्व ई - टोकोफेरॉल

जीवनसत्त्व के - फायलोक्विनोन

No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...