Sunday, 2 October 2022

जीवनसत्त्व

जीवनसत्त्व अ - रेटिनॉल

जीवनसत्त्व ब १ - थायमिन

जीवनसत्त्व ब २ - रायबोफ्लोविन

जीवनसत्त्व ब ३ - नायसिन

जीवनसत्त्व ब ५ - पेंटोथेनिक ऍसिड

जीवनसत्त्व ब ६ - पायरीडॉक्झिन

जीवनसत्त्व ब ७ - बायोटिन

जीवनसत्त्व ब ९ - फॉलीक ऍसिड

जीवनसत्त्व ब १२ - सायनोकोबालमीन

जीवनसत्त्व क - अस्कॉर्बीक ऍसिड

जीवनसत्त्व ड - कॅल्सीफेरॉल

जीवनसत्त्व ई - टोकोफेरॉल

जीवनसत्त्व के - फायलोक्विनोन

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...