Sunday 2 October 2022

प्राण्यांची राहण्याची ठिकाणे

मधमाश्यांचे : पोळे

घुबडाची : ढोली

वाघाची : जाळी

उंदराचे : बीळ

कुत्र्याचे : घर

गाईचा : गोठा

घोड्याचा : तबेला, पागा

हत्तीचा : हत्तीखाना, बरखाना

कोळ्यांचे : जाळे

सिंहाची : गुहा

सापाचे : वारूळ, बीळ

चिमणीचे : घरटे

पोपटाची : ढोली

सुगरणीचा : खोपा

कोंबडीचे : खुराडे

कावळ्याचे : घरटे

मुंग्यांचे : वारूळ

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...