Sunday 2 October 2022

संपूर्ण मराठी व्याकरण-विरुद्धार्थी शब्द

मर्द            x     नामर्द

शंका          x     खात्री

कृपा           x    अवकृपा

गमन           x    आगमन

कल्याण      x     अकल्याण

ज्ञात           x     अज्ञात

सत्कर्म       x      दुष्कर्म

खरे           x      खोटे

भरती        x     ओहोटी

सुसंबद्ध     x     असंबद्ध

हर्ष            x     खेद

विधायक    x     विघातक

हानी          x     लाभ

संघटन       x     विघटन

सुंदर          x     कुरूप

सार्थक       x     निरर्थक

स्वस्थ        x     अस्वस्थ

सुसंगत      x      विसंगत

तप्त          x      थंड

धर्म           x      अधर्म

सनाथ       x      अनाथ

सशक्त       x      अशक्त

कीर्ती        x      अपकीर्ती

ऐच्छिक     x     अनैच्छिक

गुण          x      अवगुण

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे खूप महत्वाचे करंट अफेअर्स - (प्रश्न & उत्तरे) 20 एप्रिल 2024

🔖 प्रश्न.1) अलीकडेच टाइम मासिकाने जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये कोणत्या प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्रीचा समावेश केला ?  उत्तर – आलि...