Tuesday 8 October 2019

भारतातील प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग खालीलप्रमाणे सांगता येतील

● N H 7 --- वाराणसी, नागपूर, हैद्राबाद, बंगलोर, कन्याकुमारी.

● N H 6 --- हाजीरा, नागपूर, रायपूर, कोलकाता.

● N H 5 ---बहरगोरा, भुवनेश्वर, विजयवाडा, चेन्नई.

● N H 15--पठाणकोट, अमृतसर, बिकानेर, कंडला.

● N H 2---- दिल्ली, आग्रा, कानपुर, बरही, कोलकत्ता.

● N H 8----दिल्ली, जयपूर, अहमदाबाद, मुंबई.

● N H 17--पनवेल, मंगलोर, कोझिकोड, एटापल्ली.

● N H 4 ---ठाणे, पुणे, बंगलोर, चेन्नई.

● N H 3 ---आग्रा, इंदोर, नाशिक, मुंबई.

● N H 31--बरही, पुणे, सिलिगुरी, अमिनगाव 

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...