Tuesday 8 October 2019

सराव 20 प्रश्न उत्तरे, नक्की सोडवा


1. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 मांसाहारी:वाघ::शाकाहारी:?

 मांजर

 मानव

 कोल्हा

 गाय

उत्तर : गाय

 2. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

5 सप्टेंबर:शिक्षक दिन::26 जानेवारी:?

 स्वातंत्र्य दिन

 युवा दिन

 प्रजासत्ताक दिन

 बालिका दिन

उत्तर :प्रजासत्ताक दिन

 3. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

 18:90::7:?

 40

 60

 35

 49

उत्तर :35

 4. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द सांगा- सोने

 हेम

 केसरी

 रम्य

 तर

उत्तर :हेम

 5. ‘वाढदिवस’ या शब्दातील ‘वा’ या अक्षरापासून किती अर्थपूर्ण शब्द तयार होतील?

 एक

 दोन

 तीन

 चार

उत्तर :चार

 6. ‘काका, तुम्हीही बसा आमच्याजवळ.’ या वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

 तुम्हीही

 काका

 बसा

 आमच्याजवळ

उत्तर :बसा

 7. खालीलपैकी अशुद्ध शब्द ओळखा.

 पोलीस

 धूसर

 मुकुट

 टिळा

उत्तर :टिळा

 8. ‘अष्टपैलू’ – या शब्दाचा अर्थ.

 आठ कलेत पारंगत

 एका कलेत पारंगत

 पैलू पाडणारा

 सर्व कलांत पारंगत

उत्तर :सर्व कलांत पारंगत

 9. खालील शब्दातील पुल्लिंगी शब्द ओळखा.

 पाऊल

 पिल्लू

 घोडा

 गाढव

उत्तर :घोडा

 10. खालील शब्दातील स्त्रीलिंगी शब्द ओळखा.

 पिता

 भ्राता

 देवता

 नेता

उत्तर :देवता

 11. ‘जनक’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

 जानकी

 जननी

 जनका

 जनकी

उत्तर :जननी

 12. अनेकवचणी असलेला शब्द शोधा.

 गळा

 शाळा

 मळा

 विळा

उत्तर :शाळा

 13. एकवचनी असलेला शब्द शोधा.

 तळे

 मळे

 डोळे

 गोळे

उत्तर :तळे

 14. ‘उंदराला —– साक्ष’ ही म्हण पर्यायांपैकी योग्य शब्दाने पूर्ण करा.

 मांजर

 कुत्रा

 पोपट

 कावळा

उत्तर :मांजर

 15. जमीनदोस्त होणे- या वाक्यप्रचाराचा अर्थ

 प्रगती होणे

 पूर्णपणे नष्ट होणे

 जमीन हादरणे

 मैत्री वाढणे

उत्तर :पूर्णपणे नष्ट होणे

 16. ‘मित्र’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

 मैत्री

 शत्रू

 मैत्रीण

 सूर्य

उत्तर :शत्रू

 17. ‘बिनभाड्याचे घर’ या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ.

 शाळा

 घराला भाडे नसणे

 तुरुंग

 मंदिर

उत्तर :तुरुंग

 18. शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द निवडा.

घोडे बांधण्यासाठी किल्यातील जागा.

 तबेला

 पागा

 गोठा

 घोडागृह

उत्तर :पागा

 19. शब्द समुहाबद्दल एक शब्द निवडा.

सापाचा खेळ करणारा.

 मदारी

 जादूगार

 दरवेशी

 गारुडी

उत्तर :गारुडी

 20. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द सांगा.

पाणी

 अमृत

 दूध

 झरा

 सलील

उत्तर : सलील

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...